Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży Warszawa Śródmieście

Łatwo jest zbagatelizować problemy młodszych, a tym ciężej wychwycić, że coś dzieje się nie tak. Zwłaszcza dorosłym,
dla których większość trudności, z jakimi zmagają się dzieci i młodzież wydawać się mogą absurdalne. Nie zmienia to jednak faktu, że one istnieją i mogą mieć silny wpływ na kształtującą się młodą psychikę.

Psychoterapia dzieci i młodzieży wymagać będzie oczywiście odmiennego podejścia, zwłaszcza w przypadku tych pierwszych.
Tym bardziej, że specyfika problemów nieustannie się zmienia, dlatego konkretny rodzaj terapii i metodyki dobierany będzie po odpowiedniej diagnozie i ustaleniu celów spotkań.

Kiedy psychoterapia może okazać się pomocna?

  • Zaburzenia podstawowych funkcji życiowych takich jak odżywianie, czy sen
  • Alienacja dziecka i problemy w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami
  • Problemy wychowawcze związane ze sprzeciwianiem się autorytetom (rodzice, nauczyciele)
  • Uzależnienia (internet, używki)
  • Strata bliskiej osoby, bądź traumatyczne przeżycie
  • Fobie i stany depresyjne
  • Zachowania destrukcyjne
  • Pogłębiające się problemy w szkole, brak motywacji do nauki, czy nawet wyjścia z domu

Zajmujemy się również Treningiem Umiejętności Społecznych (TUS). Jest to forma zajęć grupowych, których celem jest nauka skutecznych sposobów na poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Czyli jak radzić sobie w trudnych sytuacjach,
jak z powodzeniem nawiązywać nowe relacje, jak efektywnie komunikować się z innymi oraz jak poprawnie interpretować swoje emocje i kultywować swoją tożsamość.

Ponadto oferujemy również terapię dla osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.