Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa Warszawa Śródmieście

Kryzys wygenerować może jedno, nieprzewidywalne i traumatyczne przeżycie, choć nie do końca musi tak być. Może żerować na naszym stresie i wyczerpaniu przez długi czas. Stopniowo zacznie generować bezradność oraz poczucie lęku i zanim się zorientujemy – przestajemy sobie radzić. Interwencja kryzysowa stanowi rodzaj profesjonalnej pomocy dedykowanej osobom, które chcą uzyskać potrzebne wsparcie w trudnej sytuacji życiowej.

Kiedy sięgnąć po pomoc?

Jeśli doświadczasz:

 • Kryzysu małżeńskiego lub partnerskiego (zdrada, rozpad związku, rozwód)
 • Przemocy domowej
 • Przemocy seksualnej (nadużycie seksualne, gwałt)
 • Utraty, żałoby
 • Choroby własnej lub osoby bliskiej
 • Zagrożenia samobójstwem
 • Traumatycznego przeżycia (przestępstwo, wypadek)

Kryzysem mogą być również trudności związane z wchodzeniem rodziny w kolejne etapy rozwoju takie jak:

 • Urodzenie dziecka
 • Dorastanie dzieci
 • Okres usamodzielnienia dzieci
 • Przejście na emeryturę
 • Śmierć współmałżonka

Jak rozpoznać objawy?

To dość istotne pytanie nie tylko dla osób w bezpośredniej strefie zagrożenia, ale też i dla osób bliskich mających podejrzenia, że coś może się dziać. Kryzys emocjonalny niekoniecznie musi być czymś, co na trwałe zaburzy nasze funkcjonowanie, ale w momencie trwania potrafi być bardzo widoczny. Bezradność, nieuzasadnione poczucie winy, wszechogarniający smutek i wyczerpanie.

Emocje te gromadzone wewnątrz mogą odbić się na naszym życiu prywatnym, zawodowym i ogólnie społecznym. Osoby, które niegdyś radziły sobie z każdą przeszkodą, nagle stają się niepewne, wycofane i pozbawione motywacji. Czasem nawet problem nie tkwi w tym, że próbujemy i nam się nie udaje – nie mamy po prostu pomysłu, jak się za coś zabrać.

Jak działa Interwencja kryzysowa?

Pomoc powinna być udzielona jak najszybciej, zwłaszcza kiedy mamy mocne podejrzenia, że coś może się dziać nie tak (traumatyczne doświadczenie u siebie, bądź osoby bliskiej). Każdy przypadek będzie inny, dlatego wymagał będzie osobistego podejścia. Podstawowym celem jest zapewnić bezpieczeństwo osoby proszącej o pomoc.

Wszelkie działania będą oczywiście dążyć do tego, aby złagodzić objawy kryzysu i nakierować na odpowiednie tory. Kluczowa jednak będzie próba rekonwalescencji w kierunku tego, aby osoba cierpiąca miała możliwość powrotu do równowagi psychicznej.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy oszacować odpowiednio stopień ryzyka i pogłębienia przypadłości. Domyślnie celem Interwencji Kryzysowej jest doraźna, szybka reakcja na zaistniały problem. Każdy z nas ma w sobie naturalne mechanizmy obronne, które działają bardzo dobrze. Interwencja ma między innymi na celu nauczyć nas, jak skutecznie ich używać.

Wczesna interwencja umożliwia przeciwdziałanie rozwijaniu się PTSD (zespołu stresu pourazowego). Jeśli Twój problem nie może czekać – umów się na spotkanie z naszym specjalistą.