Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna Warszawa Śródmieście

Co prawda rodziny się nie wybiera, możemy jednak wybrać sposób, w jaki utrzymywane będą relacje poszczególnych ich członków. Rodzina to dość skomplikowany koncept, gdzie każda jego część oddziałuje bezpośrednio na inne. Każdy stanowi tu fundament podtrzymujący całość, gdzie problemy i zmagania jednostki mogą wygenerować powikłania, które odbiją się na całej reszcie.

Terapia rodzinna ma na celu zdiagnozować przyczynę konfliktu, dając pełną swobodę każdej ze stron na opisanie w czym tkwi problem. Jeśli mamy podejrzenia, że nasza rodzina przestała funkcjonować tak jak powinna, bądź też zauważyliśmy sporą różnicę pomiędzy tym, co było kiedyś, a jest teraz – być może warto sięgnąć po pomoc.

Kiedy psychoterapia rodzinna może się przydać?

  • Jeden z członków rodziny zmaga się z uzależnieniem, utratą osoby bliskiej lub traumatycznym doświadczeniem
  • Zaburzenie równowagi rodziny spowodowane nagłą zmianą życiową
  • Brak komunikacji lub trudności w porozumiewaniu się
  • Cykliczne kłótnie i pogłębiające się konflikty rodzinne