TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Intensywny Trening Umiejętności Społecznych

Zapisz swoje dziecko na Trening Umiejętności Społecznych

Zapisy i informacje: +48 600 010 060


Trening umiejętności społecznych to proces uczenia się i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, które pozwalają nam nawiązywać i utrzymywać zdrowe, satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi.

W ramach treningu umiejętności społecznych ćwiczymy ważne dla funkcjonowania społecznego umiejętności, takie jak:

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – nauka jasnego i skutecznego wyrażania myśli, empatia wobec rozmówcy, słuchanie aktywne, kontrolowanie tonu głosu i gestów.
 • Rozwiązywanie konfliktów – umiejętność radzenia sobie z konfliktami w sposób konstruktywny i zgodny z zasadami szacunku dla innych ludzi.
 • Budowanie relacji – umiejętność budowania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
 • Zarządzanie emocjami – umiejętność kontrolowania swoich emocji i wyrażania ich w sposób właściwy w różnych sytuacjach społecznych.
 • Radzenie sobie z presją społeczną – umiejętność radzenia sobie z presją społeczną i negatywnymi opiniami innych ludzi.
 • Asertywność – umiejętność wyrażania swoich potrzeb i opinii w sposób asertywny, bez naruszania granic innych ludzi.

Trening umiejętności społecznych może być prowadzony w różnych formach, od indywidualnej terapii po zajęcia grupowe. Podczas terapii wykorzystywane są różne techniki, takie jak: symulacje, gry terapeutyczne, psychodrama, bajkoterapia, trening relaksacyjny i techniki wizualizacyjne.

Dla kogo Trening Umiejętności Społecznych?

TUS jest dla dzieci, które potrzebują rozwinąć swoje kompetencje emocjonalno-społeczne:

 • z diagnozą ZA, ADHD, ADD
 • nieśmiałych, wycofanych, lękowych
 • mających trudności adaptacyjne
 • z problemem z przestrzeganiem norm i zasad społecznych
 • nie zważających na granice osobiste innych
 • mających trudności w wyrażaniu swoich emocji w sposób akceptowany społecznie