Diagnostyka psychologiczna i neuropsychologiczna

Diagnostyka psychologiczna i neuropsychologiczna Warszawa Śródmieście

Diagnoza neuropsychologiczna weryfikuje, czy u danej osoby występują deficyty funkcji poznawczych, jaki jest ich zakres i głębokość oraz mechanizm i przypuszczalny związek ze stanem mózgu.

Badanie neuropsychologiczne polega na ocenie sprawności procesów poznawczych takich jak: pamięć, funkcje uwagi, mowy, zdolności myślenia, funkcji wykonawczych oraz wzrokowo – przestrzennych.

W zakresie diagnostyki oferujemy:

  • neuropsychologiczna diagnoza łagodnych zaburzeń poznawczych/zespołów otępiennych
  • rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z uszkodzeniami mózgu (po udarze mózgu, zabiegach neurochirurgicznych, urazach czaszkowo – mózgowych)
  • psychoedukacja i wsparcie bliskich i opiekunów osób z uszkodzeniami mózgu oraz osób z chorobami neurodegeneracyjnymi (np. w przebiegu choroby Alzheimera)

Ponadto prowadzimy badania w kierunku oceny funkcjonowania poznawczego po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Jednym z możliwych skutków ubocznych zakażenia koronawirusem jest osłabienie funkcji poznawczych, przejawiające się tzw. „mgłą mózgową” (czyli m.in. pogorszeniem pamięci i spadkiem koncentracji). Diagnoza pozwala ustalić, jakie nasilenie mają deficyty oraz jakie działania rehabilitacyjne można podjąć dla poprawy funkcjonowania pacjenta.