Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna Warszawa

Głównym założeniem psychoterapii jest znalezienie celu, do którego będziemy dążyć, oraz opracowania strategii, która pomoże nam ten cel zrealizować. Każdy przypadek będzie nieco inny, będzie więc wymagał odrębnego podejścia.

Począwszy od spotkania konsultacyjnego, będziemy próbowali ustalić przyczynę oraz korzenie problemu, z którym zmaga się osoba potrzebująca pomocy. Liczba poszczególnych sesji w procesie całej psychoterapii zależna będzie od osobistych uwarunkowań, chęci i motywacji do poprawy oraz stopnia zawiłości problemu.

Pomoc kierujemy do osób, które:

  • mają niskie poczucie własnej wartości
  • czują się osamotnione i mają trudności w nawiązywaniu relacji
  • mają zaburzenia nastroju lub stany depresyjne
  • mają poczucie, że przytłaczają je emocje, że nic nie czują i brak im radości w codziennym życiu
  • zmagają się uporczywymi myślami i przymusowymi zachowaniami
  • są surowe i krytyczne względem siebie
  • miewają cykliczne stany lękowe, napady paniki lub fobie
  • czują się bezsilne w obliczu zmian życiowych i sytuacji kryzysowych
  • doznały traumatycznego doświadczenia
  • chcą po prostu porozmawiać o swoich problemach

Na psychoterapię indywidualną może zapisać się każdy, niezależnie od problemu z jakim dana osoba się zmaga. Terapia pozwala bowiem na dogłębniejsze poznanie samego siebie oraz podejmuje próbę wychwycenia negatywnych schematów i tendencji, które zakorzeniły się głęboko w psychice.