Na czym polega interwencja kryzysowa?

psycholog warszawa

Na czym polega interwencja kryzysowa?

Są to formy pomocy psychologicznej i psychiatrycznej udzielanej wszystkim osobom, które znalazły się w niezwykle trudnej, kryzysowej sytuacji i same nie są w stanie sobie z nią poradzić. Jest silnie skoncentrowana na określonym problemie i próbuje go jak najszybciej rozwiązać.

Jakie są cele interwencji kryzysowej?

Głównym celem, do którego dąży się jak najszybciej, jest złagodzenie występujących u pacjenta objawów, które zostały wywołane przez różne czynniki i jak najszybsze przywrócenie go do równowagi psychicznej. Po interwencji kryzysowej powinien on być w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie i radzić sobie z różnymi problemami i wyzwaniami, które przed nim staną. Z kolei brak takiej interwencji lub źle wykonana może doprowadzić do chronicznej niewydolności psychospołecznej. Z tego powodu pomoc powinna być udzielana tylko przez doświadczone osoby, które wiedzą, jak taką interwencję przeprowadzić, jak rozmawiać z pacjentem. Psycholog Warszawa jest jednym z takich miejsc.

Interwencja kryzysowa, kto z niej korzysta?

Taka pomoc jest adresowana do każdej grupy społecznej niezależnie od wieku. Dzieci również mogą mieć problemy i taka interwencja może okazać się konieczna, dlatego każdy psycholog dziecięcy powinien być dobrze do niej przygotowany. Wydarzenia, które mogą wywołać traumatyczne przeżycia i wymagać natychmiastowej pomocy należą:

 • śmierć bliskiej osoby, a w przypadku dzieci nawet ukochanego zwierzątka,
 • doświadczanie przemocy fizycznej lub psychicznej (albo jeden i drugiej),
 • rozwody rodziców,
 • różnego rodzaju kłótnie i konflikty w rodzinie,
 • problemy finansowe np. nagła niespodziewana utrata pracy, popadniecie w długi,
 • niespodziewane wydarzenia losowe, które mocno wpłynęły na dotychczasowe funkcjonowanie np. wypadek,
 • myśli samobójcze, nawet jeśli występują rzadko,
 • kryzysy na tle seksualnym np. gwałt, mobbing,
 • nieumiejętność emocjonalnego radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach,
 • ciężka choroba.

Jak przebiega interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa dzieli się na kilka etapów, a wszystkie z nich są równie ważne.

I etap – rozpoznanie problemuTrzeba zdefiniować problem, który jest główną przyczyną kryzysu.

II etap – osoba poszkodowana musi mieć zapewnione stałe i odpowiednie bezpieczeństwo.

III etap – zapewnienie osobie poszkodowanej odpowiedniego wsparcia oraz wzbudzenie jej zaufania, co często przyczynia się do większego otwarcia przez taką osobę.

IV etap – pokazanie osobie poszkodowanej różnych dróg wyjścia z jej problemów i danej sytuacji kryzysowej.

V etap – ułożenie planu, który pomoże poszkodowanemu poradzić sobie z problemem.

VI etap– przekonanie osoby z problemami, że plan zadziała i namówienie jej, aby wdrożyła go w życie.

VII etap – Oczekiwanie na pierwsze efekty. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, poszkodowany powinien wyjść z najtrudniejszego okresu związanego z kryzysem.

Kim jest interwent kryzysowy i jakie są jego zadania?

To osoba, która udziela pomocy osobie poszkodowanej, najczęściej jest to doświadczony psycholog lub psychiatra, ale nie zawsze, ponieważ czasami jest nim osoba zupełnie niepowiązana profesjonalną pomocą medyczną, czy psychologiczną.

 Do zadań interwenta kryzysowego należą głównie:

 • towarzyszenie osobie poszkodowanej w najcięższych chwilach, aż do momentu ustabilizowania sytuacji,
 • wdrażanie różnych alternatywnych rozwiązań, które mają pomóc pacjentowi,
 • stałe wyszukiwanie najlepszych sposobów, które pomogą zwalczać konkretne problemy i które będą najlepiej dostosowane do konkretnej osoby,
 • zapobieganie instytucjonalizacji pacjenta.

W kryzysowej sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji może znaleźć się każdy i to niespodziewanie. W takiej sytuacji ważne jest, aby jak najszybciej pomoc została udzielona, a kryzys został bardzo szybko zażegnany, a nie powiększał się.