Czym jest diagnoza neuropsychologiczna?

konsultacja psychologiczna

Czym jest diagnoza neuropsychologiczna?

Neuropsychologia jest ważną dziedziną zajmującą się badaniem między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. Bada choroby, uszkodzenia lub inne czynniki mające wpływ na mózg. Takie badania obejmują m.in. diagnozę neuropsychologiczną.

Diagnoza neuropsychologiczna – co to za badanie?

Diagnoza neuropsychologiczna to proces oceny różnych funkcji poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych badanej osoby w celu identyfikacji deficytów neuropsychologicznych i ustalenia ewentualnych związków z zaburzeniami mózgu lub układu nerwowego. Ta specjalistyczna forma diagnozy, łączy ze sobą  elementy neuropsychologii, psychologii klinicznej i neurologii. Podczas takiej diagnozy stosuje się różnorodne testy i procedury oceny, które oceniają różne dziedziny funkcji poznawczych np. pamięć, uwaga, funkcje wykonawcze, percepcja. Przebieg diagnozy zazwyczaj uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i problemów pacjenta. Stosuje się w niej kliniczne obserwacje, wywiady z pacjentem oraz konsultacje psychologiczne. Wyniki tych ocen są analizowane przez specjalistę, który dokonuje interpretacji i stawia diagnozę.

Cel diagnozy neuropsychologicznej

Diagnoza neuropsychologiczna może pomóc w ustaleniu strategii leczenia, opracowaniu planu rehabilitacji, monitorowaniu postępów oraz dostosowaniu wsparcia i terapii, aby poprawić jakość życia osoby z zaburzeniami neuropsychologicznymi. Ma ona odpowiedzieć na medyczne pytanie, czy zdiagnozowane zakłócenia w pracy mózgu, sferze poznawczej i inne dolegliwości są spowodowane chorobą, jakimś uszkodzeniem, obecnością anomalii,  odmiennością anatomiczną, czy może przyczyna jest jeszcze inna. Jej ostatecznym celem jest ustalenie i wyjaśnienie wszystkich przyczyny zaburzeń procesów psychicznych, tak aby można było wdrożyć najlepsze metody leczenia i rozpocząć rehabilitację.

Kiedy udać się do neuropsychologa?

Z takich usług korzystać mogą pacjenci cierpiący na choroby i zaburzenia neurologicznie, np.:

 • udar mózgu,
 • uraz czaszkowo-mózgowy,
 • pacjenci z zaburzeniami mowy o typie afazji,
 • po operacji neurochirurgicznej,
 • choroby neurodegeneracyjne.

Z pomocy neuropsychologa korzystają nie tylko dorośli, ale również dzieci, które mają problemy z np.:

 • dysleksją,
 • dysgrafią,
 • akalkulią,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • przedwcześnie urodzone,
 • dzieci chorobami ogólnorozwojowymi np. autyzm, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce,
 • dzieci, które mają problemy w szkole.

Ludzie niechętni do konsultacji z psychologami oraz do badań psychologicznych

Chociaż ludzie często niechętnie wykonują jakiekolwiek badania związane z psychologiem, to warto podkreślić, że konsultacja psychologiczna może okazać się niezwykle pomocna i przynieś bardzo dużą ulgę w sferze mentalnej. Nie tylko dorośli powinni korzystać z takich konsultacji, dzieci również często mają swoje najróżniejsze problemy, które mogą skrzętnie i skutecznie ukrywać, dlatego psycholog dziecięcy to specjalista, który może pomóc skutecznie wykryć źródła problemów u dzieci i wdrożyć skuteczne rozwiązania. Ludzie niezależnie od wieku mają swoje problemy, ale nie powinny ich ukrywać i zamykać się w sobie, ponieważ to nic nie pomoże najlepiej szukać pomocy u specjalistów, którzy wiedzą, jak radzić sobie z tego typu problemami jak np. psycholog Warszawa.