Czy psychoterapia grupowa jest dla każdego..?

psychoterapia grupowa warszawa

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o psychoterapii. Chodzenie na terapię staje się wyrazem troski o własne zdrowie oraz elementem świadomego rozwoju. Pojęcie psychoterapii kojarzy się przede wszystkim z diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych, ale to byłoby zbyt duże uproszczenie: z tego rodzaju usług mogą korzystać także wszystkie osoby borykające się z trudnościami w kontaktach społecznych, fobiami, stanami lękowymi, zaniedbywaniem codziennych obowiązków, traumatycznymi przeżyciami albo nałogami. Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą najczęściej polega na rozmowie, dzięki której specjalista może rozpoznać nasze problemy i doradzić właściwą metodę terapii.

Jedną z form terapii jest psychoterapia grupowa. Polega ona na pracy w małych grupach, których uczestnikami są osoby zmagające się z problemami psychicznymi. Praca w grupie odbywa się z udziałem terapeuty, który proponuje konkretne metody i pilnuje przestrzegania tak zwanego kontraktu, czyli reguł umożliwiających przeprowadzanie zajęć w bezpiecznej atmosferze. Jedną z zasad takiego kontraktu jest wzajemny szacunek do wszystkich uczestników, dyskrecja oraz powstrzymywanie się od oceniania innych osób.
Zaletą terapii grupowej jest możliwość otrzymywania informacji zwrotnej od innych uczestników będących jednocześnie obserwatorami zachowań danej osoby. Dzięki temu pacjent może przekonać się o wpływie swojego zachowania na inne osoby, skonfrontować się z ich przemyśleniami i wrażeniami oraz dokonać korekty w swoim sposobie myślenia i zachowania. Ponadto poznanie innych osób z podobnymi problemami pozwoli lepiej zrozumieć siebie, przekonać się, że nasze zaburzenie nie jest nietypowe i oswoić się z nim. Uczestnicy terapii mogą nauczyć się działania w sytuacjach kryzysowych czy radzenia sobie z traumą na podstawie wspomnień, doświadczeń i relacji innych uczestników terapii.

Czy każdy może skorzystać z terapii grupowej?
Na ten rodzaj terapii kierowane są na przykład osoby z trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych z innymi ludźmi. To właśnie w grupie mogą nauczyć się żyć wśród innych, rozmawiać i słuchać, a także reagować na emocje, potrzeby i zachowania drugiego człowieka. Umiejętności społecznych najlepiej uczyć się właśnie w praktyce, czyli w realnym życiu. Psychoterapia grupowa Warszawa może być skierowana także do osób z nałogami, cierpiących na różne fobie czy próbujących poradzić sobie z traumatycznymi zdarzeniami takimi jak śmierć bliskiej osoby, bycie w przemocowym związku itp. Szczera rozmowa oraz skorzystanie z doświadczeń osób będących w podobnej sytuacji przynoszą bardzo skuteczne i pozytywne efekty. 
Z terapii grupowej nie powinny korzystać osoby nadmiernie agresywne, odnoszące się do innych podejrzliwie i wrogo, nastawione obronnie, z osobowością socjopatyczną, ze skłonnościami samobójczymi lub niektórymi chorobami psychicznymi. Dla takich pacjentów przeznaczone są inne formy i metody terapii lub grupy specjalistyczne. 

Na terapię grupową kieruje psychoterapeuta po wnikliwej obserwacji swojego pacjenta oraz rozmowach z nim. W niektórych przypadkach ta forma zajęć polecana jest osobom będącym w trakcie terapii indywidualnej gdyż może przynieść bardziej wymierne korzyści. Szczegółowa obserwacja jest potrzebna ponieważ w niektórych przypadkach istnieje ryzyko nasilenia problemów interpersonalnych pacjenta. Rolą specjalisty jest właściwe dopasowanie osób, które zostaną skierowane do odbycia terapii grupowej. Oprócz zwykłych grup terapeutycznych, istnieją również grupy specjalistyczne, w których uczestniczą osoby z konkretnymi problemami. 
W niektórych przypadkach organizowane są spotkania otwarte poszczególnych grup, podczas których każdy może przekonać się samodzielnie, czy taka terapia jest dla niego odpowiednia. 

Niezależnie od rodzaju problemów, które nas dotykają oraz wybranej formy terapii, zawsze warto odwiedzić centrum psychoterapii, gdzie możemy uzyskać fachową i konkretną pomoc. Psychoterapia pozwala odzyskać swoje dawne życie, wspomóc rozwój osobisty, a w konsekwencji poprawić zdrowie i podnieść komfort życia.